Cavtatov portal

Udruga za promicanje civilnog društva

Cavtatov portal, Pavla Radića 6, 20210 Cavtat

info@cavtatov-portal.hr

Pristupnica

Napomene:

  • Sukladno Zakonu o udrugama (74/14) i Statutu, odluku o prihvaćanju kandidata u članstvo te o kategoriji člana (redoviti ili pridruženi) donosi Upravni odbor, i o tome pismeno izvješćuje kandidata.
  • Članstvo u udruzi potvrđuje se upisom u Registar članova.
  • Pristupnicu za kandidata s nenavršenih 18 godina moraju potpisati kandidat i skrbnik/roditelj.
  • Pristupnicu za pravnu osobu moraju potpisati predstavnik pravne osobe pri udruzi i osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, te je dostaviti poštom.
  • Slanjem pristupnice, kandidat potvrđuje da je upoznat/upoznata sa Statutom i programom rada udruge te da ih prihvaća. Također, izjavljuje da je spreman/spremna promicati ciljeve udruge, i da nije uključen/uključena u poslove ili događaje koji bi mogli štetiti Republici Hrvatskoj, Cavtatovu portalu ili članovima udruge.
Cavtatov portal je neprofitna udruga za promicanje civilnog društva, očuvanje hrvatske – poglavito južnohrvatske – baštine,
te za osvještavanje zavičajnog, nacionalnog i europskog identiteta.

© Cavtatov portal 2015.-2020. | Dizajn: Vinko Rožić